سپتیک تانک بتنی ( Septic Tank )

سپتیک تانک

سپتیک تانک بتنی نوعی تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی ) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد. سپتیک تانک بتنی تشکیل شده از استوانه ایستاده سرپوشیده ای که با بتن مسلح و در احجام مختلف ساخته می شوند . فاضلاب پس از ورود به سپتیک و به علت کاهش سرعت جریان آن ، قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست می دهد . مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف انباره با کمک باکتری های بی هوازی هضم می شوند .بطوری که این سیستم هر چند سال یکبار نیاز به تخلیه پیدا می کند . سیستم تولیدی از بتن با عیار 350 و یک شبکه مش تولید میگردد.محاسن سیستم بی هوازی

هزینه بسیار کم
سرعت بالا دراجرا
قابل اجرا در زمینهای دژ و مناطقی که سطح آبهای زیر زمینی بالا و یا جذب کمی دارند
عدم نیاز به تعمیر و نگهداری واپراتور بدلیل عدم استفاده از وسایل الکترو مکانیکال

جدول مشخصات فنی سپتیک تانک های پیش ساخته بتنی


قابلیت کارکرد ارتفاع
( سانتیمتر )
قطر
( سانتیمتر )
حجم
( متر مکعب )
مدل
نفر واحد مسکونی
10 2
180
160
2
S2
15 3 230 160 3 S3
20 4 280 160 4 S4
25 5 330 160 5 S5
30 6 380 160 6 S6
35 7 430 160 7 S7
40 8 480 160 8 S8
45 9 530 160 9 S9
50 10 580 160 10 S10
Powered by PARS DATA