پکیج تزریق مواد شیمیایی

تزریق مواد شیمیایی مختلف در کاربردهای صنعتی و آشامیدنی لزوم فراوان دارد.بعنوان نمونه تزریق محلول هیپو کلریت کلسیم ( کلر ) به آبهای آشامیدنی و پسابهای صنعتی و استخرها جهت حذف میکرو ارگانیسمها ، باکتریها ، جلبکها و کاهش بوی نا مطبوع پساب. این سیستمها شامل پمپ تزریق قابل تنظیم با فشار کاری 10 تا 20 اتمسفر در ظرفیت های مختلف ( بسته به آب میزان تزریق مواد شیمیایی ) با دیافراگم مقاوم و مخزن پلی اتیلن و همزن با شافت و پروانه استیل و شاسی میباشد.


Powered by PARS DATA