چربی گیر - Grease Trap


چربی گیر | چربیگیر


فاضلاب
مکانهایی نظیر رستوران ها، هتل ها، سلف سرویس دانشگاه ها و ... که دارای آشپزخانه بزرگی هستند حاوی چربی زیادی است ، جهت حذف چربی ها و دانه های درشت آن از چربی گیر استفاده می گردد .
فاضلاب وارد مخزن اول شده و با آرامشی که بدست می آورد آندسته از ذراتی که دارای جرم حجمی بیشتری از آب هستند ته نشین شده و چربی و روغن هایی هم که دارای جرم حجمی کمتری از آب هستند بر روی آن قرار می گیرند. این چربی ها معمولاً بین 10 _ 5 روز یک بار می بایستی تخلیه گردند. خروجی مخزن دارای سیفونی است که حتی المقدور مانع خروج چربی ها و ذرات می گردد و در مخزن دوم نیز این عمل تکرار شده و بدین ترتیب عمل حذف چربی و دانه های درشت از فاضلاب صورت می پذیرد که در دو نوع بتنی و پلی اتیلنی تولید می شود .
جدول مشخصات فنی چربی گیر های پیش ساخته پلی اتیلنی

وزن
( کیلو گرم )
طول یا ارتفاع
( سانتیمتر )
قطر
( سانتیمتر )
حجم
( متر مکعب)
مدل
250 265 120 3 GP-3
350 330 140 5 GP-5
510 520 140 8 GP-8
590 500 160 10 GP-10
690 600 160 12 GP-12
870 590 180 15 GP-15
1050 640 200 20 GP-20
1520 510 250 25 GP-25
2000 610 250 30 GP-30
2520 810 250 40 GP-40
3060 1020 250 50 GP-50
3620 1230 250 60 GP-60
4260 990 300 70 GP-70
4780 1130 300 80 GP-80
5030 1200 300 90 GP-90


جدول مشخصات فنی چربی گیر های بتنی

ارتفاع ( سانتیمتر ) قطر دستگاه ( سانتیمتر ) مدل
110 110 G3
160 110 G4
110 160 G5
160 160 G6
210 160 G7
Powered by PARS DATA